неделя, 6 януари 2013 г.


Диагностичен Профил на Вашата духовната енергия с нов апарат  „КОНДИЦИЯ”
".. Рано или късно, ние трябва да повярваме, че всеки живот на Земята носи генетичния код на извънземен живот ..."

Учените от проекта за изследване на човешкия геном са доказали чужди гени в човешкото ДНК. По-голямата част от човешката ДНК съдържа ген на извънземните. Това, което виждаме в нашата ДНК е програма:голям код и основния коод. Учените стигнали  до следното заключение, че всяка клетка има своя собствена интелигентност и може да общува съзнателно.
Заедно със специалисти метод "Кондиция", можете да получите пълна картина на силата и възможностите на вашето духовно "Аз".
Ще научите как да балансират своите личности и таланти за постигане на успех, която ще ви доведе до развитието на нови творчески възможности, облекчаване на стреса, съмнение, задълбочаване на чувствителност към истината и честността.

Целта на човешкия живот на земята е развитието на духовна енергия, която е в него по природа.

Заедно със специалист, използваики метод „Кондиция”, ще получите пълна картина за силата и възможностите на духовното Ви „АЗ”. Ще се научите как да балансирате и хорманизирате личните си заложби, за да имате по-голям успех и напредък в личния и профисионален живот.
Използвайте този уникален шанс, и само след няколко дни, ще видите как светът около и вътре във вас се променя за по-добро.
Специална цена на диагностиката на Профил на духовната енергия апарат  „КОНДИЦИЯ” – 
Нашият метод ще ви помогне да откриете тайните на вашите успехи и неуспехи, ще ви помогне 
да разберете как да се защитите от неблагоприятни ситуации и да създадете една реална програма за действие за постигане на целта.

Диагностиката протича по следния начин:
Заставате пред видеокамера, правим ви снимка и след няколко минути  на базата на компютърен анализ на изображението на лицето Ви и психологическите характеристики, получени чрез оценка на функционалната асиметрия на вашия мозък, софтуер произвежда два ваши портрета - „духовен"и „жизнен”.

За да определи Вашия  профила,  програмата използва: 
-Доминиращата роля на едно от мозочните полукълба 
(разлика в амплитудите на вибрационите  процеси в двете полукълба)
-Стабилността на функционалната връзка между двете полукълба 
( Последователен поток на вибрационите  процеси на двете полукълба, на честота и фаза на вибрациите).

Тези  характеристики  определят съдържанието на човешката психика и не зависят от формата на неговото тяло, раса, начин на живот, националност, религия, пол, цвят на кожата, цвят на очите и други външни белези.
  
Това е един много успешен метод при работа с деца. Той помага при избора на професия и значително увеличава възможностите за корекция още в ранна фаза при психични проблеми на детето.

Не само диагностика:     Разбира се, ние не само ще поставим диагноза, но ще ви дадем и насоки как да започнете персонална работа за промяна на психологическата Ви настройка чрез корекция въз основа на метода „ биофидбек”- метод, при който се въздейства на електрофизиологичните процеси в мозъка чрез връзка на духовното и жизненото Ви „Аз”. 

Как този метод може да ви помогне в ежедневието:

За мен лично: - Познаването на своя духовен и жизнен профил, ще Ви  помогне да разберете как да се защитите по-добре от неблагоприятни ситуации и да създадете реална програма за постигане на целите. 
За семейството: - Познаването на духовния живот, както и профила на всички членове на семейството ви ще помогне за решаване на комуникационните проблеми, които възникват всеки ден между родители и деца, между съпрузи, между тъща и зет, свекърва. 
В професионален план: - За възстановяване на вашата жизненост, ако работата ви е свързана със силни емоции и стрес. - Ще помогне да изберете професия, която отговаря на вашето „АЗ” и ще ви даде възможност да реализирате творческото си начало. 
В бизнеса: - За подбор на бизнес партньор. - Формиране на творческия екип.


Желаем Ви късмет и успех с най-забележителното постижение на психологическата наука на третото хилядолетие - Профил на духовната и ж изнената енергия „КОНДИЦИЯ”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар